DECOR

NHỮNG THỦ THUẬT THIẾT KẾ NỘI THẤT MÀ MỌI NGƯỜI SỐNG Ở MỘT CĂN HỘ NHỎ NÊN BIẾT

Một phòng khách ở Fort Greene, Brooklyn, bởi Nina Etnier.   Khoảng 50% dân số thế giới sống ở thành phố. Tới năm 2050, con số đó sẽ tăng lên 70%. Càng nhiều người ở thành phố đồng nghĩa với việc càng ít chỗ cho tất cả mọi người, nên chúng ta cần học cách […]